Politika zaštite privatnosti

Phantom Secure neće odgovarati na upite stranih državnih uprava ili privatnih strana u vezi sa e-pismima koje šalju pretplatnici. Svi upiti u vezi sa identitetom naših pretplatnika se ignorišu. Mi ne odgovaramo na takve upite.

Naši serveri se neprekidno premeštaju u različite države i uvek se nalaze izvan SAD i Evrope. Ovo je odlična prednost po pitanju bezbednosti za naše korisnike jer to značajno otežava tužiocima, a možda im i potpuno onemogućava, da pokrenu pravni spor.

Mi smo posvećeni privatnosti svojih korisnika i mi ni u kom slučaju nećemo objaviti nikakvu vrstu podataka bilo kojim stranim državnim upravama.

Pored toga, kompanija Phantom Secure štiti samu sebe i identitet svojih pretplatnika polisom osiguranja za pravnu zaštitu. Snažne prednosti koje nećete pronaći ni na kom drugom mestu o ovoj oblasti poslovanja.