Ripërtëritja e abonimit

Ripërtërirja e komunikimit privat Phantom Secure, shërbimi më i besuar i komunikimit global që ofron privatësinë reale nëpërmjet një kanali plotësisht të sigurtë komunikimi. Për t'u kualifikuar për këtë shërbim të ripërtrirjes, duhet të keni tashmë një pajisje dhe shërbim aktiv të Phantom Secure.

KARAKTERISTIKAT E SHËRBIMIT
  • I besuar në mbarë botën
  • Anonimitet i plotë
  • Komunikim tërësisht privat nga fundi në fund
  • Dërgim i pafund i mesazheve të koduara në çdo vend të botës
  • Lockbox Memo Pad i koduar
  • Dërgimi i mesazheve të koduara PSN ose Privé
  • Funksioni i fshirjes së të dhënave nga distanca
  • Phantom Concierge

KLIKONI KËTU PËR TË BËRË POROSINË TUAJ