Produktet

* TË GJITHA PAKETET E TELEFONISË PËRFSHIJNË 6 MUAJ TË KOMUNIKIMIT TË SIGURT NË NIVELIN USHTARAK ME NJE ÇMIM NGA 1600 €
MODELET TJERA TË DISPONUESHME ME KËRKESË