DLACZEGO PHANTOM SECURE?

DLACZEGO RYZYKOWAĆ?

Dlaczego ktokolwiek miałby umożliwiać obcym osobom uzyskanie dostępu do swoich informacji? Już sama możliwość, że ktoś mógłby podsłuchać, zobaczyć lub zniekształcić jakiekolwiek przesyłane lub otrzymywane wiadomości powinna stanowić dla nas powód do obaw.

Dla integralności nawiązywanych połączeń telefonicznych zagrożenie mogą stanowić operatorzy telefoniczni, hakerzy lub inne osoby, wystarczająco śmiałe, aby umieścić urządzenie podsłuchowe w miejscu prowadzonej przez nas działalności. Korzystając z wiadomości tekstowych lub maili, miejmy na uwadze, że wszystkie z nich są rejestrowane, przechowywane i przesyłane w formie tekstowej, i mogą być w prosty sposób przechwycone, a nawet odzyskane po usunięciu! Osiągnięcia technologiczne i współpraca dostawców usług sieciowych, telefonicznych i dostawców niezaufanych usług sprawiają, że nasza komunikacja podlega realnym zagrożeniom. Przy rosnącej liczbie kradzieży danych, rozmowy prowadzone przy użyciu normalnych środków komunikacji wcale nie są prywatne. Zastosowanie Phantom Secure pozwala wyeliminować te zagrożenia.

CZY TO NIE PORA NA CIEBIE?

LDuże korporacje i agencje rządowe mają świadomość zagrożeń wynikających z wycieków informacji i inwestują miliony w zabezpieczenie wewnętrznych danych i prowadzonej komunikacji. Czy Twoje informacje nie zasługują na ochronę? Stosowane w erze elektroniki metody komunikacji uwzględniają dzielenie się w dużej mierze informacjami dotyczącymi naszego życia osobistego i zawodowego. To, co powiemy lub napiszemy, może zostać użyte przeciwko nam lub na rzecz innych osób. Phantom Secure zapewnia swoim klientom te same rozwiązania technologiczne, jakie stosują agencje rządowe i duże korporacje do zabezpieczania komunikacji, gwarantując tym samym ochronę tajemnic.

Zaprezentowany wykres pokazuje różnice pomiędzy zagrożeniami związanymi z powszechnie stosowanymi środkami komunikacji a Usługą Komunikacji Niejawnej Phantom Secure. Niemożliwe do złamania szyfrowanie Phantom Secure gwarantuje prywatność i bezpieczeństwo komunikacji.

Phantom Secure to bezpieczeństwo tego, co ważne – dziś i w przyszłości.

WIARYGODNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

Najważniejszą cechą naszej usługi jest zaufanie. Bez niego każdy rodzaj zabezpieczenia może zostać naruszony. Za nami 8 lat sprawdzonych działań – dzięki nim zasłużyliśmy na zaufanie klientów na całym świecie.

 • Naszym najwyższym priorytetem jest ochrona poufności wszelkich informacji klientów.
 • W naszej sieci nie zapisujemy żadnych danych dotyczących klientów.
 • Nie jesteśmy powiązani z podmiotami zewnętrznymi.
 • Żadne osoby trzecie nie mają wpływu na naszą działalność.

Obsługujemy liczne najwyższej klasy sieci redundantne, rozmieszczone w różnych lokalizacjach na całym świecie.

RZECZYWISTA PRYWATNOŚĆ I CAŁKOWITA POUFNOŚĆ

Chronimy nie tylko komunikację naszych klientów, lecz również naszą tożsamość. W obszarze komunikacji niejawnej inni usługodawcy mogą nie podzielać tych samych wartości lub oferować tego samego poziomu profesjonalizmu. Takie usługi publiczne lub niezaufane mogą wykorzystywać informacje klientów do celów im nieujawnianych. My NIE WYMAGAMY żadnych danych osobowych i nie rejestrujemy żadnych komunikatów przesyłanych przez naszych klientów. Po prostu nie ma nic, co mogłoby zostać ujawnione jakiejkolwiek osobie, w tym nam.

Naszym najwyższym priorytetem jest ochrona poufności wszelkich informacji klientów.

USŁUGA PRYWATNA NIEPODOBNA DO INNYCH

Phantom Secure oferuje Usługę Komunikacji Niejawnej niepodobną do innych, ponieważ podejmujemy dodatkowe działania mające na celu ochronę klientów i sieci, w których prowadzą oni wymianę informacji. NIE KOMUNIKUJEMY się w sposób otwarty z rynkiem, co praktykują inne podmioty, którym nie zależy. Nasze doświadczenia i profesjonalna opinia wskazują, że istnieją ISTOTNE ZAGROŻENIA związane z otwartą komunikacją z uwagi na występowanie wielu „nieprzyjaznych” osób i usług, które mogą narazić naszą prywatność w sposób pośredni lub bezpośredni na szwank. W związku z powyższym nie godzimy się na nierozważne uruchomienie naszej usługi w Internecie lub w innym serwisie. Na całym świecie cieszymy się tak wysokim poziomem wiarygodności, ponieważ pozostajemy wierni zasadzie, która zapewnia bezpieczeństwo naszej usługi: prywatności.

Poważnie traktujemy naszą działalność i prywatność naszych klientów.

ZAGRANICZNA LOKALIZACJA

Siedziba naszej firmy i prywatne sieci zlokalizowane są w krajach, które wierzą w prywatność. Dzięki pomocy konsultantów i prawników Phantom Secure stworzył firmę, której działalność jest prawdziwie niejawna. Nie tylko nie rejestrujemy żadnych informacji w naszych sieciach, ale też elementy naszych sieci i działalności podlegają zabezpieczeniom z uwagi na ich strukturę prawną.

BEZPIECZNE SIECI PHANTOM SECURE

Znajdujące się w prywatnych rękach, niezależnie obsługiwane, zlokalizowane w bezpiecznych, wysokiej klasy obiektach odpornych na bombardowanie. Wraz z nieustająco zmieniającymi się wymogami technologicznymi, nasze sieci podlegają regularnym modernizacjom sprzętowym i aktualizacjom programowym. Nasza w pełni szyfrowana usługa zapewnia bezpieczny przekaz wiadomości wysyłanych przez klientów za pośrednictwem sieci serwerów – z jednego urządzenia mobilnego na inne. Wdrożony monitoring bezpieczeństwa nieustannie śledzi i namierza wszelkie próby włamań do systemu. To nasze zobowiązanie wobec klientów, ponieważ zasługują oni na najwyższy poziom obsługi.

SZYFROWANIE NIEMOŻLIWE DO ZŁAMANIA
 • Całkowicie niemożliwe do złamania, zgodne z obowiązującymi normami wojskowymi.
 • Połączenie kluczy PGP 4096 bitów oraz AES 256.
 • W pełni kompatybilne szyfrowanie przekazu z urządzenia na urządzenie.
 • Szyfrowanie odbywa się na urządzeniu przed transmisją danych.
 • Tylko odbiorca docelowy jest w stanie odebrać i odszyfrować przekazywaną wiadomość.
 • Usługa najlepsza w swojej klasie, użytkowana na całym świecie.
 • Wypróbowana i sprawdzona w terenie.
BEZPIECZNA KOMUNIKACJA NIEJAWNA

Warto rozważyć następujące zalety oferowanej przez nas usługi komunikacji niejawnej, zapewniającej bezpieczeństwo i prywatność komunikacji:

 • Złożone zamówienie pozostaje w pełni anonimowe.
 • Umowa przesyłu danych i (dostarczane) urządzenie nie będą zarejestrowane na użytkownika.
 • Wiadomości są w pełni szyfrowane na urządzeniu przed ich wysłaniem.
 • Wiadomości pozostają w pełni zaszyfrowane przez cały proces transmisji i mogą być odczytane jedynie przez odbiorcę docelowego. Oznacza to, że w przypadku przechwycenia danej wiadomości widoczne będzie jedynie słowo „hello” w postaci setek przypadkowo układających się liter i symboli.
 • Zastosowane Szyfrowanie Phantom jest niemożliwe do złamania – to samo, które wykorzystują liczne agencje rządowe i duże instytucje finansowe.
 • Dostęp do nowoczesnej, w pełni szyfrowanej sieci zlokalizowanej w wielu miejscach na całym świecie.
 • Dostęp do pomocy technicznej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Phantom Secure zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, których zadaniem jest modernizacja i aktualizacja sieci, jej obsługa i utrzymanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W celu stworzenia bezpiecznej usługi, pod uwagę wzięte zostały wszelkie możliwe scenariusze zdarzeń, które omówione zostały przy udziale radcy prawnego, konsultantów i doświadczonych pracowników. Efektem jest sprawdzona i wydajna usługa.